Biuro Rachunkowe Helena Tomaszewska

Biuro Rachunkowe

Helena Tomaszewska

Oferta

 

Z myślą o Państwa komforcie oferujemy szeroką gamę usług ułatwiających Państwu prowadzenie własnej działalności. W celu ułatwienia i przede wszystkim usprawnienia kontaktu pomiędzy Państwa Firmą a biurem stworzyliśmy ofertę usługi online, a na życzenie odbieramy dokumenty z siedziby Państwa firmy.

Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oferujemy pomoc w rejestracji dokonania wyboru najkorzystniejszej formy jej prowadzenia i opodatkowania.

Pomagamy w dopełnieniu wszelkich formalności we właściwych urzędach.

Dla Start’up-ów posiadamy korzystne rabaty, które na początku drogi we własnym biznesie pozwolą na zminimalizowanie kosztów jej prowadzenia.

Usługi Księgowe

•    Prowadzenia ksiąg handlowych (tzw. pełna księgowość)
•    Prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tzw. mała księgowość)
•    Rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego
•    Prowadzenia rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
•    Prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia
•    Sporządzania sprawozdań finansowych

Rozliczenia Podatkowe

•     podatek od towarów i usług (VAT) – powszechny podatek obrotowy od towarów i usług.
•    ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – uproszczona forma opodatkowania przedsiębiorstwa.
•    podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – rodzaj podatku bezpośredniego obejmujący dochody uzyskane przez osoby fizyczne.
•    podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – podatek bezpośredni odprowadzany od dochodów spółek i osób prawnych.

Obsługa Kadrowo-Płacowa

•    Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników
•    Przygotowanie listy płac
•    Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia,io dzieło oraz świadectw pracy,a także dokumentacji związanej z zasiłkami opiekuńczymi, macierzyńskimi czy też chorobowymi i innych zaświadczeń związanych z zatrudnieniem
•    Przygotowywanie aneksów do umów bądź też wypowiedzeń
•    Rozliczanie umów z pracownikami, w tym także zlecenia oraz o dzieło
•    Sporządzanie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
•    Pomoc przy kontrolach z ZUS i Urzędu Skarbowego
•    Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych i wysyłanie ich do GUS
•    Roczne rozliczenia pracowników
•    Wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych